“Ik heb mijn bedrijfsresultaat binnen een jaar verdubbeld!”

 

“Mijn klantenstroom is ruim voldoende en blijft doorgroeien.”

 

“Met de toekomst van mijn bedrijf zit het zeker weten goed.”

 

“Ik kan mijn zaak met plezier leiden en houd daarbij tijd over.”

Dit zijn enkele uitspraken die ontleend zijn aan gesprekken met succesvolle automotive ondernemers.
Klinken deze uitspraken u aantrekkelijk in de oren? Wij helpen u graag verder!

In de visie van ORDAS Dealer Focus verkeren de bedrijven van deze succesvolle ondernemers in een topconditie.
Topconditie betekent dat uw bedrijf financieel gezond is, voorbereid is op de toekomst en u bovendien als ondernemer voldoende tijd voor uzelf hebt. De energie die u in uw bedrijf steekt ligt dan in verhouding met het resultaat dat u eruit haalt. Zijn deze zaken niet op orde, dan is uw bedrijf uit balans en blijven de resultaten achter.

Gelukkig is de conditie van uw bedrijf door ORDAS Dealer Focus trainbaar.
Wij gaan uit van vier elementen die uw bedrijfsconditie bepalen, namelijk:

Klantenrelatie
Processen
Geleverde kwaliteit
Teamverband

Voor een topconditie moeten deze elementen alle vier optimaal zijn.

Met alleen topconditie bent u er nog niet. Om tot een optimaal bedrijfsresultaat te komen moet de conditie van uw bedrijf optimaal aangestuurd en gebruikt worden. Hiervoor heeft u perfecte strategieën en een optimale focus nodig. Pas dan komt u tot uw gewenste bedrijfsresultaten.

Topconditie + Strategieën + Focus = Bedrijfsresultaat

ORDAS Dealer Focus brengt de conditie van uw bedrijf letterlijk in kaart  zodat wij samen met u de afzonderlijke conditie elementen kunnen optimaliseren. Bovendien stemmen wij samen de meest passende strategieën af en optimaliseren wij de focus die u in uw bedrijf legt. Zodoende is de verkregen topconditie optimaal te benutten en haalt u ruimschoots de gewenste bedrijfsresultaten.

Omdat ieder bedrijf verschilt is flexibiliteit ons credo. Onze diensten zijn altijd volledig op uw bedrijf afgestemd. Bovendien kunnen wij deze altijd naar uw wens aanpassen. Op deze manier sluiten onze diensten het beste op uw bedrijf aan en zijn voor u de maximaal haalbare bedrijfsresultaten gegarandeerd.