Gefactureerde uren vergelijken


Factureert uw werkplaats voldoende uren?

Om deze vraag te beantwoorden, vergelijkt u de door uw werkplaats gefactureerde uren met de volgende factoren:

  • De in uw werkplaats totaal beschikbare uren.
  • De maatstaf voor bedrijven van dezelfde grootte.

Met de gefactureerde uren tool van ORDAS Dealer Focus heeft u dit vergelijk binnen enkele minuten gemaakt.

Duidelijk, makkelijk en accuraat.

Heeft u niet alle jaarcijfers voorhanden? Geen probleem. U hoeft dan alleen voor 5, 10 of 20 dagen de gefactureerde uren te meten. Onze gefactureerde uren tool rekent de cijfers vervolgens naar een jaar toe door. U heeft dan een nauwkeurige schatting en vergelijk van uw gefactureerde uren op jaarbasis. Uiteraard geldt hier, hoe langer u meet hoe accurater de schatting. Heeft u de gefactureerde uren van een jaar wel voorhanden, dan kunt u deze vanzelfsprekend gebruiken.

De calculatie houdt rekening met de CAO kleinmetaal en de daarbij behorende ATV- en feestdagen. Bovendien worden het gemiddelde ziekteverzuim en de cursusdagen meegenomen. Naar behoefte zijn deze algemene waarden aan te passen.

Houdt u de volgende gegevens bij de hand:

  • Het aantal technici in de werkplaats (Full time en part time. Bijvoorbeeld 2 full time + 1 part time voor 50% = 2,5 technici).
  • Werkplaatsuurtarief exclusief btw.
  • Aantal vakantiedagen per technicus (full time).
  • Aantal door uw werkplaats gefactureerde uren gedurende: 5 dagen, 10 dagen, 20 dagen of een jaar.

Wij wijzen u er uitdrukkelijk op dat de door u ingevoerde gegevens door ons niet aan derden worden verstrekt. Uw privacy is daarom gewaarborgd.

START DE GEFACTUREERDE UREN TOOL